พัฒนาการจังหวัดหนุนงาน IT และงานประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์องค์กร

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นางสาวบัวทอง  วิลาเลิศ  พัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตร มอบหมายให้นางสาววิมล  ม่วงแก้ว เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเว็บไซต์..ดี ประชาสัมพันธ์..เด่น เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และงานด้าน IT ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัด โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ สอาดบุญเรือง พัฒนาการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการประชุม  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร

 

(Visited 17 times, 1 visits today)