นางสาวบัวทอง วิลาเลิศ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองพิจิตรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangphichit วันที่ 20 ต.ค. 2562

ร่วมกิจกรรมตักบาตรทางน้ำเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในชุมชน และ เพื่อย้อนอดีตในเรื่องของวิถีชีวิต ตลอดจน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย muangphichit วันที่ 20 ต.ค. 2562

ร่วมกิจกรรมตักบาตรทางน้ำเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในชุมชน และ เพื่อย้อนอดีตในเรื่องของวิถีชีวิต ตลอดจน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 นายยงยุทธ พันตารักษ์ หัวหน้ากลุ่ม [...]