ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นายเทพ วงศ์สุภา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมือง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

บริการของเรา