นายเทพ วงศ์สุภา

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมือง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

บริการของเรา