📣📣ร่วมแสดงความยินดีและเลี้ยงส่งนายอำเภอเมืองนครพนม📣📣

เข้าชม 13 ครั้ง

📍สุขที่สุด 💓 เมืองนครพนม

📣📣ร่วมแสดงความยินดีและเลี้ยงส่งนายอำเภอเมืองนครพนม📣📣

🔺วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 18.00น. ณ ข้างห้องประชุมอำเภอเมืองนครพนม จ.นครพนม

👉👉นางวิไลตา งิ้วไชยราช พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมงาน “จากใจส่งถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” เลี้ยงส่งนายเอกราช มณีกรรณ์ นายอำเภอเมืองนครพนม และแสดงความยินดีในโอกาสไปดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดมุกดาหาร

🏆🏆Chang for Good🏆🏆

(Visited 13 times, 1 visits today)