📣📣ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสัมมาชีพชุมชน📣📣

เข้าชม 5 ครั้ง

📍สุขที่สุด 💓 เมืองนครพนม

📣📣ติดตามการดำเนินงานกลุ่มสัมมาชีพชุมชน📣📣

🔺วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

👉👉นางวิไลตา งิ้วไชยราช พัฒนาการอำเภอเมืองนครพนม พร้อมด้วยพัฒนากรผู้ประสานงานตำบล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสัมมาชีพชุมชน การเลี้ยงจิ้งหรีด บ้านนาจอก ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

🏆🏆Chang for Good🏆🏆

(Visited 5 times, 1 visits today)