สพอ.เมืองปทุมธานีประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงเรียนหอวังปทุมธานี

เข้าชม 27 ครั้ง


วัันที่ 23 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองปทุมธานี นำโดยนางสุมาลี น้อยสำลี พัฒนาการอำเภอ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองปทุมธานี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงเรียน หอวัง ปทุมธานี มีนักเรียนสนใจสมัครสมาชิกเป็นจำนวนมาก

(Visited 27 times, 1 visits today)