@นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมเตรียมความพร้อมกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ตามนโบายขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นำทีมโดย นายวีรชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฟาร์มเห็ดบ้านกลาง ม 2 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี

เข้าชม 52 ครั้ง

@นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมต้อนรับคณะติดตามสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชน ตามนโบายขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ นำทีมโดย นายวีรชาติ สมบูรณ์วิทย์ พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฟาร์มเห็ดบ้านกลาง ม 2 ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี

(Visited 52 times, 1 visits today)