ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพงศ์ธร  ใจมนต์ พัฒนาการอำเภอเมืองปาน ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อรับมอบนโยบายรัฐบาล และได้ทำกิจกรรมพิธีดื่มน้ำสาบานตน ไม่เผาในช่วงห้ามเผา ระหว่างวันที่ 10 ก.พ.20 – เม.ย.2562 ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล/จังหวัดในปีที่ผ่านมาของแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน เช่น การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย รับทราบปัญหา และวางแผน แนวทางการทำงานแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองปาน

(Visited 20 times, 1 visits today)