เข้าร่วมโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมนำเสนออัตลักษณ์ชุมชนและผลิตภัณฑ์ชุมชน ต่อคณะประชารัฐทัวร์เยี่ยมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนครปฐม

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางศิริพร จู้สกุ [...]
อ่านเพิ่มเติม

ติดตามการดำเนินกิจกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านสวนป่าน ตำบลสวนป่าน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางศิริพร จู้สกุล พ [...]
อ่านเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนครปฐม ร่วมดำเนินการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอเมืองนครปฐม

วันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมโณ บุญวรรโณ [...]
อ่านเพิ่มเติม