เปิดงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

 

นครปฐม>>>ปฐมนครแห่งความจงรักภักดี>>>วันที่ 4 ธันวาคม 2560>>>เวลา 09.30 น.

นายสุรสิทธิ์ สิทธิกรวนิช นายอำเภอเมืองนครปฐม เป็นประธานเปิดงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ โดยมี นายจรูญ บุญฤทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองนครปฐม และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเปิดงานฯ ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า otop และสินค้าท้องถิ่นมากมาย ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
<<<ทีมข่าว สพอ.เมืองนครปฐม>>>

 

(Visited 46 times, 1 visits today)