ชุมชน

ชุมชน

เข้มแข็ง

เข้มแข็ง

เศรษฐกิจรากฐาน

เศรษฐกิจรากฐาน

มั่นคง
มั่นคง

นายอำนาจ สร้อยสุวรรณ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บริการของเรา