โครงการริเริมสร้างสรรค์ปี 2560

สรุปผลการดำเนินงานอำเภอเมืองพัทลุง

บ้านหนองหนุน หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามิหรำ

บ้านพรหมคต หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบุรี

บ้านป่าตอ หมู่ที่8 ตำบลร่มเมือง

บ้านควนใหม่ หมู๋ที่ 1 ต.โคกชะงาย

บ้านควนกุฎ หมู่ 15 ควนมะพร้าว

บ้านเขาแดง หมู่ที่ 5 ตำบลพญาขัน

.บ้านปลวกร้อน หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าแค

(Visited 61 times, 1 visits today)