ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
เบอร์โทรศัพท์ 075-614053
อีเมล์ muanglung@cdd.go.th

(Visited 210 times, 1 visits today)