@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @วันที่ 11 ธันวาคม 2562@ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนพื่อเตรียมพร้อมในแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563 และการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุม สพอ.เมืองพัทลุง

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง @วันที่ 11 ธันวาคม 2562@ [...]

อ่านต่อ

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@ @ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น.นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพิธีเปิดป้ายคลองเฉลิมพระเกียรติ(คลองลำปำ) ตามโครงการพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@ @ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 [...]

อ่านต่อ

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@ @ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@ @ วันที่ 5 ธันวาคม 2562 [...]

อ่านต่อ

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุงประชุมประจำเดือนตำบลสัญจร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@ (เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม [...]

อ่านต่อ

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@ 4 ธันวาคม 2562ติดตามสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มศิลปหัตถกรรมลูกปัดมโนราห์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@  4 ธันวาคม 2562 นางสาวย [...]

อ่านต่อ

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@ 4 ธันวาคม 2562 นายภีรพล ฤทธิวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากพัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง ประชุมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทุ่งลาน ม.12 ต.ตำนาน เพื่อขับเคลื่อน และสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@  4 ธันวาคม 2562 นายภีรพ [...]

อ่านต่อ

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@ 4 ธันวาคม 2562เปิดป้ายคลองเฉลิมพระเกียรติ (คลองนาโอ่) ตามโครงการพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ร่มเมือง – ลำปำ) จังหวัดพัทลุง และเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเฉลิมพระเกียรติฯ

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@  4 ธันวาคม 2562 นายศิลป [...]

อ่านต่อ

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@ 3 ธันวาคม 2562 พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

@สพอ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง@ (3 ธันวาคม 2562) เวลา 0 [...]

อ่านต่อ