15 สิงหาคม 2562 นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง เยี่ยมผู้ประกอบการ OTOP งานศิลปาชีพประทีปไทย ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานร อ.ปากเกล็ด จ.นนทบุรี

(Visited 19 times, 1 visits today)