13-15 สิงหาคม 2562 นางเกศกนก ชูเกลี้ยง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กิจกรรมที่ 3 ฝึกปฏิบัติอาชีพในครัวเรือน ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ม.1 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีนรรมราช

(Visited 20 times, 1 visits today)