วันนี้ (10 สค.2562) นางสาวอิ่มใจ คชพันธ์ พอ.เมืองพัทลุง มอบหมายนายภีรพล ฤทธิวงศ์ นว.พช.ชำนาญการ และ จนท.พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกิจกรรม วันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองพัทลุง ณ หอประชุมอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

(Visited 25 times, 1 visits today)