พัฒนาชุมชนเมืองพัทลุงส่งมอบบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ OTOP

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางสาวอิ่มใจ คชภัณฑ์ พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง ส่งมอบบรรจุภัณฑ์พร้อมแผ่น CD แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ปรับเข้าสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์

(Visited 8 times, 1 visits today)