กิจกรรมสร้างความผาสุกในองค์กร “รดน้ำขอพร และแสดงมุทิตาจิต”

วันที่ 10 เมษายน 2561 นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมสร้างความผาสุกในองค์กร “รดน้ำขอพร และแสดงมุทิตาจิต” ข้าราชการบำนาญสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2561

(Visited 55 times, 1 visits today)