กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561


2 เม.ย.61 นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ณ วัดป่าพะยอม หมู่ที่ 2 อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 20 ทุน ๆละ 2,000-บาท โดยมีนางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงาน

(Visited 33 times, 1 visits today)