การประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปี61

28 มี.ค61 นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ประธานเปิดการประชุมการประเมินผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง กลุ่มเป้าหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

(Visited 71 times, 1 visits today)