ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยคามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1


ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยคามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล ร่วมจัดเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 (เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร) บ้านอ้าย หมู่ที่ 2 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

(Visited 58 times, 1 visits today)