ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

อำเภอเมืองพัทลุง โดยนายวิจิตร ร่มมณี พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

(Visited 34 times, 1 visits today)