ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ตัวแทนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ โรงแรมลำปำรีสอร์น อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

(Visited 34 times, 1 visits today)