โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรสตรี

คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรสตรี ในการเขียนโครงการเพื่ิขอรับการสนับสนุน ณ ดรงแรมลำปำรีสอร์น อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

(Visited 33 times, 1 visits today)