กิจกรรมการประเมิลผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560

นายวิจิตร ร่มมณี พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ร่วมกิจกรรมการประเมิลผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 ณ โรงแรมลำปำรีสอร์น อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

(Visited 12 times, 1 visits today)