รับมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน

นาย ฉลอง เทอดวีระพงศ์ นายอำเภอเมืองพัทลุงเป็นตัวแทนรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานจากกลุ่มสัมมาชีพชุมชนและกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน บ้านหัวยาง ม.1 ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จำนวน 459 ดอก

(Visited 35 times, 1 visits today)