23 สิงหาคม 2560 นายวิจิตร ร่มมณี พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุงพร้อม จนท.พัฒนาชุมขน ทีมวิทยากรประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน.ตำบลลำปำ ณ รพ.สต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง

23 สิงหาคม 2560 นายวิจิตร ร่มมณี พัฒนาการอำเภอเมืองพัทล [...]

อ่านต่อ

งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง สำหรับใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพัทลุง(ควนกุฏ) ต.ควนมะพร้าว อ.เมืองพัทลุง

งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกดาวเรืองหรือดอกไม้ [...]

อ่านต่อ