ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน.ตำบลพญาขัน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง จัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน.ตำบลพญาขัน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพญาขัน

(Visited 46 times, 1 visits today)