นายวิจิตร ร่มมณี พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุงพร้อม จนท.พัฒนาชุมชนประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน.ตำบลตำนาน ณ ตำบลตำนาน อ.เมืองพัทลุง

นายวิจิตร ร่มมณี พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุงพร้อม จนท.พัฒนาชุมขน ทีมวิทยากรประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน.ตำบลตำนาน ณ ตำบลตำนาน อ.เมืองพัทลุง

(Visited 57 times, 1 visits today)