ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน.ตำบลร่มเมือง

24 สิงหาคม 2560 นายวิจิตร ร่มมณี พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุงพร้อม จนท.พัฒนาชุมขน ทีมวิทยากรประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน.ตำบลร่มเมือง ณ ตำบลร่มเมือง อ.เมืองพัทลุง

(Visited 11 times, 1 visits today)