อำเภอเมืองพัทลุง รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน

นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ ปลัดอาวุโสอำเภอเมือง พัทลุง รับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทานจาก ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ควนมะพร้าว ตำบลควนมะพร้าว จังหวัดพัทลุง

(Visited 135 times, 1 visits today)