23 สิงหาคม 2560 นายวิจิตร ร่มมณี พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุงพร้อม จนท.พัฒนาชุมขน ทีมวิทยากรประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน.ตำบลลำปำ ณ รพ.สต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง

23 สิงหาคม 2560 นายวิจิตร ร่มมณี พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุงพร้อม จนท.พัฒนาชุมขน ทีมวิทยากรประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน.ตำบลลำปำ ณ รพ.สต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง

(Visited 49 times, 1 visits today)