ประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ตำบลโคกชะงาย

23 สิงหาคม 2560 นายวิจิตร ร่มมณี พัฒนาการอำเภอเมืองพัทลุง จัดประชุมประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

(Visited 17 times, 1 visits today)