ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ)

นายผดุงศักย์ ขุนเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายอาทร อร่ามวงศ์ นว.พช.ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ชี้แจงการดำเนินงานโครงการ(กข.คจ.)ให้กับคณะกรรม(กข.คจ.)ในเขตพื้นที่ อ.เมืองพัทลุง ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองพัทลุง

(Visited 18 times, 1 visits today)