ติดตามการดำเนินงานสัมมาชีพชุมชน ตำบลชัยบุรี

ยอดโดน..ยอดหัวครก..ยอดกอก..บ้านลุงพิน ครัวเรือนสัมมาชีพต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคอกวัว ม.1 ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง พร้อมจำหน่าย..เก็บวันเว้นวัน รายได้วันละ 150 ขึ้น

(Visited 14 times, 1 visits today)