30 มิ.ย.60..ประชุม.เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

30 มิ.ย.60..ประชุม.เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเฝ้าระวังการทุจริต…และแนวทางการขับเคลื่อนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ.สู่หน่วยงานคุณธรรม…..ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

(Visited 13 times, 1 visits today)