7 มิถุนายน 2560ประชุมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ.สัมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน กลุ่มเครื่องแกงบ้านหูยาน ม.8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง

ประชุมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ.สัมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน กลุ่มเครื่องแกงบ้านหูยาน ม.8 ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง

(Visited 50 times, 1 visits today)