ทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ

นายวิจิตร ร่มมณี พัฒนาการอำเภอเมือง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเอเมืองพัทลุง ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ วัดเขาวงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง <img src="http://district.cdd.go.th/muanglung/wp-

(Visited 28 times, 1 visits today)