ตรวจคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2560

นายวิจิตร ร่มมณี พัฒนาการอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ตรวจคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2560 ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

(Visited 16 times, 1 visits today)