18 มีนาคม 2560 ร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดพัทลุง ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง

18 มีนาคม 2560 ร่วมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดพัทลุง ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองพัทลุง

(Visited 20 times, 1 visits today)