ฝึกอบรมโครงการสัมมาชีพชุมชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง ฝึกอบรมโครงการสัมมาชีพชุมชนบ้านควนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

(Visited 58 times, 1 visits today)