นายวิจิตร ร่มมณี

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอ

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง