หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จาก สพจ.

โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2562
คลิกที่รูปเพื่อดูรายละเอียด

 

(Visited 13 times, 1 visits today)