ติดต่อเรา

ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง เลขที่ 9  ถนนบุญวาทย์  ตำบลหัวเวียง 

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง,52100 เบอร์โทรฯ/โทรสาร 054-217835
 facebook  พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปาง ลำปาง

(Visited 163 times, 1 visits today)