ประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปางพร้อมน้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

(Visited 9 times, 1 visits today)