นายพิเชฎฐ์ อาจสามารถ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง

บริการของเรา