นายพิเชฎฐ์ อาจสามารถ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการของเรา