พช.เมืองเชียงใหม่ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายOTOPอำเภอสนับสนุนกิจกรรมไม้ดอกไม้ประดับ

วันที่ 11 มกราคม 2562
นายสุวรรณ เกตุดำ พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่ และคณะกรรมการเครือข่ายOTOPอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประชุมวางแผนการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ ชั้น 2 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รายงานโดย ดวงใจ/นว.พช.ชำนาญการ/ทีมพช.เมืองเชียงใหม่

(Visited 15 times, 1 visits today)