ขนาดตัวอักษร:

วิสัยทัศน์ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่

นายสุวรรณ เกตุดำ

พัฒนาการอำเภอเมืองเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ดูทั้งหมด
ประกาศราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)
ประกาศอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)

หนังสือราชการ

ดูทั้งหมด
ประกาศราคาจ้างโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัตวิถี กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding)
ประกาศอำเภอเมืองเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)
การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)