ไทยนิยม ยั่งยืน บ้านท่าลาภ หมู่ 7 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเมืองชัยนาท ร่วมเวทีประชาคม เวที 1 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านท่าลาภ หมู่ที่ 7 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท โดยพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยนาท ร่วมกับทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ดำเนินการโครงการฯ

(Visited 107 times, 1 visits today)